Darujte nám 2% z daní

A VYHRAJTE HODNOTNÉ CENY

Sútaž je už spustená!

1 krok - vyplňte prosím formulár

2 krok - stiahnite a vyplňte dokumenty

Do 15.02.2020 – potrebujeme zaškrtnuť jedno políčko ( Náhľad tlačiva )

Od zamestnávateľa obdržíte – tlačivo Vám vyplní zamestnávateľ

Do 30.04.2020 potrebujeme mať odovzdané tlačivo – tlačivo vypĺňate vy

Tlačivá boli aktualizované 4.2.2020 !

A) Vyplnené a podpísané tlačivá č.2 a č.3 nám zašlite do 25.04.2020 a my ich odovzdáme za Vás do 30.04.2020 na daňovom úrade.

Adresa pre odoslanie: Post BOX 11, 951 35 Veľké Zálužie

B) Vyplnené a podpísané tlačivá č.2 a č.3 odovzdajte do 30.04.2020 na daňovom úrade a zašlite nám potvrdenie o odovzdaní (pečiatka daňového úradu s dátum a potvrdením podania). Údaje o sumách nemusia byť viditeľné. Nahrať súbory.

Máme čas iba do 30.04.2020

na odovzdanie tlačív č.2 a č.3

Po splnení podmienok súťaže a prijatí tlačív ste automaticky zaradený do žrebovania o hodnotné ceny, ktorých vyhlásenie bude 30.05.2020.
2020/04/30 16:00:00