Darujte nám ako firma 2% z daní

1 krok - vyplňte prosím formulár

2 krok

Ak ste právnická osoba, podajte daňové priznanie do termínu na podanie daňového priznania (31.3.2020). kde v časti VI.poukážte 1% (2%) v prospech našej organizácie .

Obchodné meno (Názov): Cyklotrial Team Veľké Zálužie, Slovakia
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42050511
Sídlo: 95135 Veľké Zálužie, Vinohrady č. 647

Máme čas iba do 31.03.2021

na podanie daňového priznania

Po splnení podmienok súťaže a prijatí tlačív ste automaticky zaradený do žrebovania o hodnotné ceny, ktorých vyhlásenie bude 30.05.2020.
2020/03/31 16:00:00