Darujte nám ako firma 2% z daní

A VYHRAJTE HODNOTNÉ CENY

Sútaž je už spustená!

1 krok - vyplňte prosím formulár

2 krok

Ak ste právnická osoba, podajte daňové priznanie do termínu na podanie daňového priznania (31.3.2020). kde v časti VI.poukážte 1% (2%) v prospech našej organizácie .

Obchodné meno (Názov): Cyklotrial Team Veľké Zálužie, Slovakia
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42050511
Sídlo: 95135 Veľké Zálužie, Vinohrady č. 647

V prípade  záujmu o účasť v súťaži o hodnotné ceny, nám prosím zašlite potvrdenie o odovzdaní (pečiatka daňového úradu s dátum a potvrdením podania), kde bude viditeľne jasné, že sa jedná o našu organizáciu. Všetky ostatné údaje o sumách alebo ostaných prijemcoch nemusia byť viditeľné.

Máme čas iba do 31.03.2020

na podanie daňového priznania

Po splnení podmienok súťaže a prijatí tlačív ste automaticky zaradený do žrebovania o hodnotné ceny, ktorých vyhlásenie bude 30.05.2020.
2020/03/31 16:00:00