Ak ste právnická osoba, podajte daňové priznanie do termínu na podanie daňového priznania (31.marca). kde v časti VI.poukážte 1% (2%) v prospech našej organizácie .

Informácie o určenej právnickej osobe

Výsledok overenia: Schválená a odoslaná registrácia na Finančnú správu
Evidenčné číslo NCRpo: 1055/2023
Názov: Cyklotrial Team Veľké Zálužie, Slovakia
IČO: 42050511
Právna forma: Občianske združenie
Ulica: Vinohrady 647
Mesto: Veľké Zálužie
PSČ: 95135
Dátum registrácie: 03.10.2023 10:55:52
Bankový účet: SK0309000000005152699992, Slovenská sporiteľňa, a.s.