1. ročník – DUATLON Veľké Zálužie

Areál športového klubu Veľké Zálužie

Nedeľa 19.5.2024

Pre nadšencov cyklistiky a behu pripravujeme podujatie, ktoré sme začali organizovať v roku 2023. Duatlon vo Veľkom Záluží sa bude skladať z behu, cyklistického okruh v rámci areálu a pretek končí opäť behom. Víťazom sa stáva pretekár s najrýchlejším časom. Disciplíny sa absolvujú naraz v nasledovnom poradí:

 • BEH – bežecký okruh po bežeckej dráhe
 • CYKLISTIKA – cyklistický okruh v rámci areálu ŠK
 • BEH – bežecký okruh po bežeckej dráhe

Pripravujeme detské ale aj dospelácke kategórie. Najmenší budú mať okruhy skrátené. Niektoré kategórie starších žiakov a dospelý môžu mať rôzne objemy tz. napríklad beh 3 kolá, a cyklistický okruh 6 kôl a následne beh znova 3 kolá pričom za počet kôl je zodpovedný pretekár.

Deti budú ocenené účastníckou medailou v cieli a prví traja v každej kategórií budú ocenení vecnými cenami pri vyhlasovaní výsledkov.

Registrácia – prihlásenie na súťaž:

 • Registrácia ONLINE – bude spustené 1.4.2024
  • cez prihlasovací systém 10 €
  • po úspešnej registrácií obdržíte mail, kde máte uvedené inštrukcie pre zaplatenie štartovného a prihlášku, ktorú je potrebné vytlačiť, podpísať a priniesť na registráciu v deň preteku
  • prihlásení pretekári ONLINE majú v cene štartovného zabezpečené sladké občerstvenie a účastnícku medailu v cieli
 • Registrácia NA MIESTE – štartovné 20 €
  • Prihlásiť sa dá aj priamo na registrácií v deň preteku aj pokiaľ nie ste vopred prihlásený online
  • negarantujeme zabezpečenie sladkého občerstvenia a účastníckej medaily v cieli

*na absolvovanie preteku postačuje akýkoľvek bicykel s funkčnými brzdami, je nutná prilba, pevná obuv a doprovod rodiča alebo zákonného zástupcu.

Chcete sa stať partnerom tohto podujatia ? Kontaktujte nás !

Predbežný časový harmonogram

 • 08:00 začiatok registrácie
 • 09:00 ukončenie registrácie pretekárov
 • 09:15 rozprava
 • 09:30 štart kategórií Žiaci/ žiačky nádeje C 7 ml a ostatné kategórie následne
 • 14:00 predpokladané ukončenie súťaže, vyhlásenie výsledkov prvých troch v každej kategorií

Video Duatlonu v roku 2023 - 0. ročník

Čo je to DUATLON ? Priblížia Vám to nasledujúce videá

Do preteku zostáva

2024/05/19 09:00:00

Partneri podujatí CTVZ v minulých podujatiach