Projekt Slovenské hry mládeže TRIAL „skr. SHM“

Tento projekt bol predstavený a prvý krát sa realizoval v sezóne 2017. V roku 2017 boli preteky v Lučenci a v Rudine súčasťou Česko-Slovenského podujatia Youth Games. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je zapojiť deti a mládež do cyklistického organizovaného športu, chceme posadiť deti od počítača na bicykel a tým ich priviesť späť od nezdravého a jednostranného využívania moderných technológií k zdravšiemu, plnohodnotnejšiemu a zmysluplnému prežitiu voľného času. Slovenské hry mládeže Trial predstavujú seriál pretekov v cyklotriale. Prináša deťom a mládeži vo veku 6 až 16 rokov možnosť pretekať v triale podľa pravidiel UCI. Súťaž je otvorená všetkým skúseným jazdcom aj novým záujemcom o tento šport.Jazdci sa môžu zúčastniť celého seriálu, alebo si len nezáväzne cyklotrial vyskúšať. Najlepší jazdci sú nominovaní na Svetové hry mládeže – majstrovstvá sveta UCI v triale mládeže do 16 rokov.

Cieľ projektu je rozvíjať pohybovú zručnosť detí a mládeže v oblasti cyklistiky. Pravidelným pohybom zvýšiť ich kondičnú úroveň a zároveň prispieť k osvojeniu si zdravého životného štýlu. Rozširovať členskú základňu cyklistických klubov a vychovávať reprezentantov v cyklistike. V budúcnosti sa tiež plánujeme uchádzať o usporiadanie Svetových hier mládeže na Slovensku.

Cieľová skupina sú deti predškolského a školského veku, žiaci základných škôl, stredoškoláci.

Miesta podujatí SHM

Záriečie okres Púchov

Organizátorom podujatia je Cyklotrialový klub Záriečie, ktorý patrí medzi najstaršie a najskúsenejšie kluby pracujúce v oblasti cyklotrialu. V minulosti bol klub organizátorom vrcholných podujatí, Majstrovstiev sveta BIU, Svetových pohárov atď. V klube vyrástli mnohí reprezentanti a medailisti majstrovstiev sveta.

Rudina okres Kysucké nové mesto

Organizátorom je Cykloklub Rudina, v súčasnosti najúspešnejší cyklotrialový klub na Slovensku. Klub organizoval organizoval viac Európskych a medzinárodných podujatí. Minuloročná účasť top svetových jazdcov na preteku v Rudine svedčí o kvalite tejto lokality. V Rudine je najväčší trialpark na slovensku.

Veľké Zálužie okres Nitra

Organizátorom podujatia je Cyklotrial Team Veľké Zálužie. Nováčik v seriály SHM, ale nie nováčik v organizovaní súťaží. Je skvelé, že Cyklotrial Team Veľké Zálužie v roku 2019 naskočíl do tohto seriálu. V rámci tohto podujatia sa uskutočnujú aj pumptrackové preteky na novovybudovanej dráhe.

Lučenec

Najmladší slovenský cyklotrialový klub NovoCK už piaty krát organizuje tieto preteky. Stabilná účasť nie len domácich športovcov, dokreslená atmosférou miesta podujatia počas tradičného hodovania, je veľkým lákadlom taktiež pre zahraničných trialistov. Maďarskí, českí a poľskí jazdci sa tu pravidelne zapájajú do zápolenia v sekciách.

Poprad

V Poprade už dlhé roky pôsobí 3AL biketrial club Poprad, ktorý systematicky pracuje s mládežou a tak, ako spomínané kluby je dlhoročným a skúseným organizátorom vrcholných podujatí.

Aké sú prínosy projektu?

Okrem vrcholového cyklistického športového podujatia je pozitívnym prínosom projektu aktívne strávený voľný čas detí a mládeže, zvýšenie ich pohybovej aktivity a kondície, zlepšenie ich zdravia a zároveň budovanie spoločenských vzťahov. Škola, rodičia, okolie a rovnako celá spoločnosť oceňuje  deti a mládež, ktorá sa vo voľnom čase netúla bezcieľne a bez kontroly po uliciach, ale svoju nahromadenú energiu využíva pri športe a zábave. Do určitej miery sa zmierňuje dopad absencie rodiča, keďže dôsledkom dnešnej uponáhľanej a konzumnej doby sa mnohí rodičia nestíhajú aktívne podieľať na plánovaní a hlavne realizácii voľno časových aktivít svojich detí.

Skúsenosti organizátorov SHM:

  • Členovia jednotlivých klubov sa podieľajú na organizovaní sústredení talentovanej mládeže v Čechách, na Slovensku, Poľsku, Chorvátsku a Maďarsku.
  • Kluby – organizátori majú skúsenosti s organizovaním medzinárodných cyklistických pretekov.
  • V roku 2016 získal Lučenecký klub štatút technického zabezpečenia a stal sa lokálnym spoluorganizátorom Detskej tour Petra Sagana a podieľal sa na organizovaní 1.kola DTPS v Lučenci, po pozitívnych ohlasoch sa spolupráca zopakovala aj v roku 2017 a 2018 opäť .
  • Kluby spolupracujú s Centrami voľného času a aktívne sa podieľajú na organizovaní prázdninových prímestských táborov. Zabezpečujú pravidelné cyklotrialové tréningy detí
  • V kluboch pracujú členovia, ktorí majú vysokoškolské pedagogické vzdelanie, s praxou v danom odbore, aktívne pracujú s mládežou a deťmi. ( učiteľstvo telesnej výchovy, kvalifikovaní tréneri cyklistiky) a odborníci v športe.

V tomto projekte vidíme veľký potenciál pri výchove komplexného cyklistu, schopného vďaka výborne zvládnutej technike uplatniť sa aj v iných cyklistických disciplínach a tiež podporiť snahu pritiahnuť k cyklistike čo najviac detí a mládeže a tak prispieť k budovaniu ich pozitívneho vzťahu k cyklistike, či športu samotnému.

Obrázok1
Obrázok2
Obrázok3
Obrázok4
Obrázok5
Obrázok6

Tento projekt podporuje Slovenský zväz cyklistiky z odvetvia Trial. V prípade, že náš projekt zaujal a máte záujem nás podporiť, kontaktujte niektorého z organizátorov.