skate & scooter a bmx

Skate & scooter a bmx zóna

Je riešená ako celobetónová stavba alebo, ktorá bude súčasťou pumptrackovej dráhy, ktorá je určená pre skateboardistov, kolobežkárov, BMX bicykle či korčule. Zóna slúži ku športovému vyžitiu. Táto zóna je určená pre aktívny odpočinok, športové aktivity vo voľnom čase, ktorý poskytuje človeku fyziologické zotavenie, psychické uvoľnenie a vnútorné upokojenie, obohacuje intelekt a prispieva k radosti osobnosti. Možnosť aktivity mládeže v športovom duchu predchádza kriminalite. Stavba má verejný charakter a slúži k športu a relaxáciíí širokej verejnosti. Jedná sa o sústavu rádiusových, naklonených rovín a plôch, ktoré spolu súvisia a dodávajú celému areálu prepojenie na všetky prvky cykloparku.

Cieľ projektu je rozvíjať pohybovú zručnosť detí a mládeže v oblasti cyklistiky. Pravidelným pohybom zvýšiť ich kondičnú úroveň a zároveň prispieť k osvojeniu si zdravého životného štýlu. Rozširovať členskú základňu cyklistických klubov a vychovávať reprezentantov v cyklistike.

Cieľová skupina sú deti predškolského a školského veku, žiaci základných škôl, stredoškoláci.

Vizualizácie projektu

bwlpmp1(2)
bwlpmp2(1)
bwlpmp4(2)
bwlpmp5(1)
bwlpmp3(1)

V prípade, že náš projekt zaujal a máte záujem nás podporiť, kontaktujte nás.