skate & scooter a bmx

Skate & scooter a bmx zóna

Je riešená ako celobetónová plošná stavba alebo povrchové prekážky vo voľnom priestore, ktoré sú súčasťou pumptrackovej dráhy, ktoré sú určené pre používateľov valivých športových zariadení ako sú skateboardy, kolobežky alebo BMX bicykle či korčule. Slúžia ku športovému vyžitiu. Táto zóna je určená pre aktívny odpočinok, športové aktivity vo voľnom čase, ktorý poskytuje človeku fyziologické zotavenie, psychické uvoľnenie a vnútorné upokojenie, obohacuje intelekt a prispieva k radosti osobnosti. Možnosť aktivity mládeže v športovom duchu predchádza kriminalite. Stavba má verejný charakter a slúži k športu a relaxáciíí širokej verejnosti. Jedná sa o sústavu rádiusových, naklonených rovín a plôch, ktoré spolu súvisia a dodávajú celému areálu prepojenie  na všetky prvky cykloparku.

Cieľ projektu je rozvíjať pohybovú zručnosť detí a mládeže v oblasti cyklistiky. Pravidelným pohybom zvýšiť ich kondičnú úroveň a zároveň prispieť k osvojeniu si zdravého životného štýlu. Rozširovať členskú základňu cyklistických klubov a vychovávať reprezentantov v cyklistike.

Cieľová skupina sú deti predškolského a školského veku, žiaci základných škôl, stredoškoláci.

Vizualizácie projektu

Skate & scooter zóna

Vo východnej časti je navrhnutá zóna prepojená priamo s pumptrackom, kde boli využité všetky základné prvky pumptracku, násypy, vsakovacie jamy aby bol vytvorený priestore pre iné disciplíny cyklistiky.

Základné údaje :

  • spevnená plocha                                              122 m2
  • šírka                 od 1-5 m
  • výškové rozdiely -0,20 až +1,20

BMX zóna

Vo východnej na kraji Cykloparku, najbližšej časti k parkovisku je navrhnutá zóna prepojená priamo so skate & scooter zónou, kde  sú umiestnené 2 rapmy oproti seba a uprostred „spina“, ktrorá tvorí jazdnú líniu pre BMX jazdcov  a tiež skúsených MTB jazdcov. Aj v tejto časti boli využité všetky základné prvky pumptracku, násypy, vsakoacie jamy pre odvod dažďovej vody.

Základné údaje :

  • spevnená plocha                                              124 m2
  • šírka od 3-5 m
  • výškové rozdiely -0,10 až +1,60
V tomto projekte vidíme veľký potenciál pri výchove komplexného cyklistu, schopného vďaka výborne zvládnutej technike uplatniť sa aj v iných cyklistických disciplínach a tiež podporiť snahu pritiahnuť k cyklistike čo najviac detí a mládeže a tak prispieť k budovaniu ich pozitívneho vzťahu k cyklistike, či športu samotnému.
PARK 3D STEPUP V STREDE 4
PARK 3D STEPUP V STREDE 3
PARK 3D STEPUP V STREDE 2
PARK 3D STEPUP V STREDE 1
PARK 3D STEPUP V STREDE 5

V prípade, že náš projekt zaujal a máte záujem nás podporiť, kontaktujte nás.